Політика конфіденційності, контролю даних та умов зберігання даних

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт «Болд Ендеворс», розташований на доменному імені bold.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Болд Ендеворс, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної або визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Користувач» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до Болд Ендеворс. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при заповненні онлайн заявки та оплаті послуг компанії на сайті.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на Сайті Болд Ендеворс в розділі Відправити Заявку і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. ім'я;
3.2.2. адресу електронної пошти (e-mail);
3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі роботи з Сайтом:
• IP адресу;
• інформацію з cookies;
• інформацію про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу сторінок);
• час доступу;
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.
3.3.2. Сайт не використовує кукі, щоб відстежувати, які інші сайти Користувач відвідує;
2.3.3. Сайт не відслідковує персональну або конфіденційну інформацію про Користувача, крім тієї, яка необхідна для використання Сайту;
3.3.4. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація не вказана вище (історія запитів і платежів, браузери і операційні системи, що використовуються і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу послуги дистанційним способом з Болд Ендеворс.
4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.
4.1.3. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.5. Повідомлення Користувача про стан Заявки.
4.1.6. Обробки і отримання платежів.
4.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.
4.1.8. Надання Користувачеві з його згоди, оновленого продукту, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.
4.1.9. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.10. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті «Болд Ендеворс», включаючи реєстрацію акаунтів на сайтах партнерів.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлениому законодавством України.
5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами передачі персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів застереження для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до певного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Перед зверненням в суд з позовом у спорах, що виникають у відносинах між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
7.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
7.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
7.4. До ціії Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
8.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти через форму Відправити Запит внизу сторінки.
8.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://bold.com.ua/uk/privacy-policy.

Оновлено «12» жовтня 2018 р